S'ubica quasi a l'entrada d'Onil al costat de l'oficina de la Policia Local. A destacar que està dotat de mobiliari urbà (bancs, papereres, jardineres, etc.) i un xicotet pinar centenari.

Davant se situen dos bells edificis: la Casa de l'Hort i el convent de Sant Bonaventura.