En la plaça Major podrem trobar llocs tan singulars com el "Xorro De la Plaça" o el Palau del Marqués de dues aigües