La riquesa tant prehistòrica com arqueològica d'Onil es de gran interès. L’abundància de materials lítics, ceràmics i humans, permeten datar la vida en llocs de la serra d'Onil. Sobre el V mil•lenari a. de J.C. Degut a la gran quantitat de sílex trobat i el seu estat d’elaboració industrial, indiquen que ens trobem davant d’una vertadera industria lítica.

Tant el Paleolític Superior, com el Neolític, el Eneolític o edat del Cobre, el Bronze Ibèric i Romà, estan presents en aquests jaciments i datats pels elements característics:
Utensilis, ceràmica, destrals per la caça, etc...

Al terme d'Onil, existeixen uns tretze jaciments on s’han trobat enterraments amb els seus aixovars i abundant ceràmica, juntament amb fragments de ganivets de sílex.

De l'època Ibèrica s’han trobat vaixelles amb decoració d'entre els segles IV al I a. de J.C.

Finalment, de l’època Romana es va trobar un monòlit i restes d’una ciutat romana.

Onil - Prehistòria Onil - Prehistòria