PRIMER PREMI

Premi 200.000 ptas

130 X 195 cm

Mixta sobre cotó

FERRÀN ENGUIX