Situada a les afores del poble, es la antiga església de Fabanella. No ha estat sempre l'Ermita de Santa Ana, abans fou anomenada l'Ermita de la Nostra Senyora d'Oreto.

El 26 de Juliol, l'Ermita s'omple de "colivencs" per tal de celebrar la seua festivitat.

Es celebren balls, jocs i proves esportives les quals proporcionen hores de records i diversió.