Donació de sang el dijous 19 de desembre

A l'Ajuntament en Carrer Barberan i Collar, 15.
Entre les 17.00 i les 20.30

image