Del 20 de desembre fins el 12 de gener

Un gran encontre anual on gaudir de la pintura, fotografia i escultura realitzada per artistes colivencs. A la pinacoteca del Centre Cultural Eusebio Sempere.