Clima temperat, però batut per tots els vents. Podem parlar d’una mitja anual d'11 °C i uns 15 °C en la Marjal. Les precipitacions oscil·la entre els 400 mm.

El clima es una barreja entre el Continental i el Mediterrani temperat. Es pot apreciar que pràcticament durant tot l’any, hi ha una diferencia de -7 ºC respecte d'Alacant, aproximadament un grau de diferència per cada 100m d’alçada.

Respecte als vents, encara que el terme es batut per tots, principalment bufa vent de Ponent. També tenen molta importància el vent del Nord, Tramontana o "Matacabres", presagi de neus. El Llevant, que bufa de Sud-Oest. Al que ve del sud se’l coneix com "Morisco" o Llebeig fresc i agradable a l’estiu, ja que ve del mar.