El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), és un conjunt d'actuacions que tenen com a objectiu la implantació de formes de desplaçament més sostenibles (caminar, bicicleta i transport públic) dins d'una ciutat; és a dir, de maneres de transport que facen compatibles creixement econòmic, cohesió social i defensa del medi ambient, garantint, d'aquesta manera, una millor qualitat de vida per als ciutadans.

Això significa proporcionar a la ciutadania alternatives al vehicle privat que siguen cada vegada més sostenibles, eficaços i confortables, i alhora, conscienciar de la necessitat d'un ús més eficient del vehicle privat. Per tant, es fa necessària una gestió de la demanda de mobilitat privada que requerisca d'una alta conscienciació i participació-col·laboració ciutadana.

L'elaboració d'un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible requereix una metodologia de participació i conscienciació social, informació i educació per part de les autoritats locals, anàlisis de la situació inicial i de les propostes, implantació progressiva de les mesures amb avaluació de resultats, i realitzacions pilot, educatives i promocionals. Al seu torn, els plans de mobilitat requereixen d'un equip de gestió municipal que garantisca la participació dels ciutadans, així com d'organitzacions polítiques, socials i empresarials, que done suport i suport a les accions estrictament tècniques i que prepare la normativa necessària. Igualment, ha de dur-se a terme una avaluació periòdica sobre la base d'indicadors predefinits dels resultats obtinguts amb la implantació de les mesures per a verificar el compliment d'objectius o, en defecte d'això, dissenyar i aplicar mesures correctores.

Els treballs de planificació a Onil han començat durant el mes d'agost i durant els dies del 9 al 17 de setembre (tots dos inclusivament), es fan treballs de camp, així com enquestes que precisen de la col·laboració ciutadana mitjançant crides a domicili i accés a una enquesta a través de la web de l'Ajuntament per a emplenar-les de manera voluntària i telemàtica. És fonamental la participació en l'elaboració de l'enquesta municipal que serà penjada en la web municipal i en xarxes socials per a aconseguir la major informació possible per part de la ciutadania.

El nostre objectiu és anar cap a un model de mobilitat sostenible i accessible per a vianants i usuaris de bicicletes i vehicles de mobilitat personal, i recollir-ho en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)

ENQUESTA DOMICILIÀRIES TELEFÒNIQUES DE MOBILITAT

Període: des del dijous 09/09 al divendres 17/09

ENQUESTA TELEMÀTICA DE MOBILITAT

Període: des del dijous 09/09 al divendres 17/09.

Accedeix a l'enquesta

AFORAMENTS DE CIRCULACIÓ MITJANÇANT COMPTATGE DE VEHICLES

Punts de mostreig:

  • P-1: Entrada/Eixida CV-80 (Castalla-Ibi)
  • P-2: Entrada/Eixida CV-802 (Biar)
  • P-3: Entrada/Eixida CV-802 (Banyeres-Ibi)
  • P-4: Casco urbano (Av. Constitució)
  • P-5: Entrada/Eixida Nucli urbà
  • P-6: Centre nucli urbà

AFORAMENTS D'ESTACIONAMENT

Es realitzaran aforaments d'estacionament per a estudiar l'oferta i la demanda durant 1 dia laborable, en 4 rutes. L'horari és de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00.

INVENTARI DE VORERES

Es procediran a realitzar un inventari de l'amplària i l'estat de les voreres del municipi.

Descarregar la nota de prensa