Accedisca a l'ordenança d'horts urbans on està la documentació per a presentar per la seu electrònica

Ordenança municipal i model de sol·licitud

Ordenança BOP