Durant els dies 24 i 25 d'octubre, es duguessin a terme els tractaments de desratització i desinsectació en el clavegueram de tota la població.

 

Ho posem en el seu coneixement pels possibles moviments d'insectes que es puguin produir.

Els recordem que és molt important no deixar restes de menjar, ni alimentar a animals al carrer, així com mantenir esbrossades les zones dins del nucli urbà per a evitar la proliferació, i el refugi d'animals i insectes.

Gràcies per la seva col·laboració.