La gran majoria dels espanyols desconeixem que existeixen ajudes atorgades pel govern per reduir les factures com són la llum, el gas, el telèfon o l'aigua.

En aquest cas és el més desconegut entre tots ja que no se li ha donat la difusió necessària però no per això és menys important.

Aquesta subvenció es tracta d'en una rebaixa en la quota del telèfon i va dedicat a jubilats i persones que tinguin algun tipus de pensió, alguns d'ells tenen l'anomenada teleassistència domiciliària, d'aquesta manera pot beneficiar-se de les dues subvencions per al nostre majors que estan en risc de vulnerabilitat

En els següents enllaços té tota la informació necessària per poder sol·licitar aquestes ajudes que estan disponibles.

Més informació:

https://www.comparaiso.es/gestiones/contratar/teleasistencia

https://queadslcontratar.com/abono-social-telefono