31Gener fi termini reparació gratuïta

El servei de telefonia mòbil de 4ª Generació (4G a la banda de 800 MHz), pot produir afectacions a la recepció de televisió digital terrestre (TDT).

Per solucionar aquestes afectacions i garantir que la posada en servei de les estacions base de telefonia mòbil no afecte la TDT, l'entitat LLEGA800 porta a terme les actuacions tècniques necessàries en les instal·lacions de recepció dels usuaris de TDT. Aquestes actuacions són de caràcter gratuït per als ciutadans afectats.

D'acord a l'Ordre Ministerial que regula aquest procés, el termini per a sol·licitar les actuacions en cas d'afectació per part dels usuaris de TDT, és de sis mesos des de la data de posada en servei de les estacions de telefonia mòbil.

Mitjançant el present comunicat li informem que està a punt de finalitzar el termini habilitat de 6 mesos, des de l'encesa de totes les estacions al seu municipi, per resoldre incidències en la recepció de la TDT sense cost per als ciutadans.

No obstant l'anterior, s'informa que el 31 de Gener de 2019, finalitzarà definitivament el termini per a sol·licitar les actuacions gratuïtes, per part dels usuaris de la TDT, per les possibles afectacions ocasionades pels nodes 4G a la banda 800 MHz.

En cas de qualsevol dubte sempre pot quidrar al telèfon gratuït de l'Oficina Tècnica d'Ajuntaments de LLEGA800, 900 831 902 on se li facilitarà tota la informació referent a les possibles afectacions ocasionades per estacions base de telefonia mòbil.