SEGON PREMI

103 X 73 cm

Mixta

PEDRO MARCO

Villena, 1949.

En 1969 i 1970 resideix a Madrid on assisteix a escoles lliures de dibuix i treballa en disseny gràfic en Estudis Margi.

A partir de 1972 es dedica completament a les arts plàstiques. En 1981 la Fundació Juan March de Madrid li concedeix una beca per a ampliar estudis en la Stiftung FVS d'Hamburg i en 1982 amplia estudis en Litografia, gravat i xilografia en la Fachhochschule d'Hamburg.

És un gran coneixedor del dibuix constant en tota la seua obra pictòrica, adscrita al realisme fantàstic, té el seu esquelet i composició estretament imbricada en el grafisme.

És un creador inquiet en constant evolució i experimentació sense caure en el amaneramiento o en les fórmules estereotipades. Segueix el seu camí al marge de modes i escoles, traçant lliurement el seu horitzó personal.Cultiva una espècie de realisme fantàstic en el qual introdueix elements plàstics gestuals, taques i grafismes de caràcter informal.

S'adverteix en les seues composicions una atmosfera clara de caràcters surreal que denota els seus orígens mediterranis.

Tècniques pictòriques: Autodidacta.

Certàmens: Ha sigut seleccionat en nombrosos certàmens entre els quals destaquen, entre altres: 1978: Certamen de Pintura Eusebio Sempere d'Onil, 1979: Premie Ciutat d'Alacant. 1985: Biennal d’art sobre l’esport del FC Barcelona, 1986: XXV Premi Internacional de Dibuix “Joan Miró”, 1988: 65 saló de la Sicieté dones Artistes Meridionaux de Touluse, 1989: Certamen de Pintura Eusebio Sempere d'Onil.

Exposicions individuals: ha realitzat nombroses exposicions individuals tant a nivell nacional com internacional: Villena, Alacant, Barcelona, Veneçuela, Cuba…