PREMI PROVINCIAL

120 X 95 cm

Óli sobre táblex

RICARDO MONTESINOS RICHAR

Petrer

Aquest artista, comença la seua obra mesclant fons experimentant amb colors i dibuixant línies. A vegades abandona una obra i contínua altra oblidada: “tot depén de l'ànim” i d'aquest ànim depenen els colors i els traços.

El dit, una taula de fusta… qualsevol cosa és vàlida per a expressar-se. I així a poc a poc Richar crea una obra personal, que va des de dins cap a fora i que deixa qualsevol interpretació: “Perquè l'art ens suggereix sempre alguna cosa a tots i els meus quadres es completen amb la mirada de l'observador”