Dissabte 17 de novembre a les 10:30h

EN LA PISTA D'ATLETISME D'ONIL A LES 10:30 H.

Pot participar tot aquell que vulga, encara que no estiga en les escoles d'atletisme o pre-esport o d'altres
poblacions. Hi ha que arribar a la competició com a mínim 15’ abans de l'inici de la prova per a apuntar-se i
calfar.