Setembre - desembre 2017

 Cursos per a treballadors/es del sector turístic

Cursos per a persones aturades de la Comunitat Valenciana

 

Formació gratuïta cofinançada pel Fons Social Europeu
CdT Interior d'Alacant

REQUISITS D'ADMISSIÓ:

1.- Les sol·licituds hauran de formalitzar-se a través de la secretària virtual de l'APP mòbil Centres de Turisme o a www.cdt.gva.es, adjuntant els fitxers del D.N.I. O N.I.E., la última nómina o autònom actualitzat.

2.- El curs es pot anul·lar, si no es completa el nombre de places establertes.

3.- Les places són limitades. Les dates i horaris del curs poden sofrir variacions. En aquest cas es comunicarà via correu electrònic, a tots els inscrits.

4.- Els criteris específics d'admissió de participants i proves de selecció es poden consultar a l'aplicació mòbil o en www.cdt.gva.es

5.- Els participants hauran de comprovar que han estat admitats a un curs 3 dies abans de la seva inici, via web, correu electrònic o per telèfon. La preinscripció a un curs no suposa la seva admissió al mateix.

6.- Per rebre el diploma del curs, haurà de tenir una assistència mínima del 75% i superar les proves que demostren l'aprofitament del mateix. La matrícula és gratuïta i està cofinançada pel Fons Social Europeu i la Generalitat Valenciana.

7.- En cas de no arribar al mínim d'admesos es cancel·larà el curs.

8.- Si no justifica la no assistència al curs, no podràs fer-ho en el semestre.

9.- Per poder ser SELECCIONAT en els cursos ha de respondre el correu de PRESELECCIONAT.