Els dies 16, 19, 27 i 30 de setembre en el Salo de Plens de l'Ajuntament

“Onil en positiu” està dirigit a tot el públic que estiga interessat a potenciar al màxim les seues qualitats personals, professionals i empresarials des d'un punt de vista fonamentalment pràctic i adequat a la realitat actual en el context i entorn de la població d’Onil.

Mitjançant aquest programa formatiu presencial tractarem d'afavorir l'existència de les condicions necessàries que fomenten la creativitat, el creixement i l'actitud comercial i emprenedora.

Per tot això destinem tot el nostre esforç en aquest programa formatiu focalitzat fonamentalment a:

- Empresaris d’Onil
- Comerç local
- Hostaleria local
- Emprenedors
- Aturats en recerca activa de feina

No dubtes en assistir, a tots ens beneficia la informació.