Des del Centre Municipal d'Esports li'ls informa de les activitats setmanals.

2a Setmana d'Octubre.