Del 14 al 17 de juny de 2018

OBJECTIU
Que l’alumnat finalitze el curs escolar realitzant una setmana d’activitats
esportives diverses i divertides a les realitzades durant tot l’any, amb la
companyia dels amics/es. Premiant la participació i l’esportivitat al major
nombre de proves.


NORMATIVA DE LES COMPETICIONS
Equips de 4 companys/es mixte.
Cada equip dispondrà d’una fitxa en la qual es marcarà la participació
en cada esport i la seua puntuació.
Inscripcions el dia de la prova.