Dijous 9 de gener 2014, de 17:30 a 20:30 h., al Centre Cultural d'Onil.

"Dóna Sang. Dóna Vida". És de vital importància.

Uns pocs minuts del teu temps poden representar anys de vida per a una altra persona.

GRÀCIES PER SER DONANT.

Qui pot donar sang?

Pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 65 anys que pese més de 50 quilos.

És precís tindre aquest pes mínim, perquè en cada donació s'arreplega una quantitat estàndard per a tots els donants (450 ml).

Es recomana que les dones donen sang un màxim de tres vegades a l'any i els hòmens, un màxim de quatre, sempre respectant un interval de dos mesos entre donació i donació.

A diferència d'una anàlisi de sang, quan fem una donació no cal estar en dejú. Inclús és recomanable haver pres una menjar normal.

Tant per a la seguretat del donant com del receptor, es realitzen una història clínica i una sèrie de proves abans de la donació. Després s'analitza la sang.

No suposa cap risc per al donant, que ha de reunir una sèrie de condicions, trobant-se en tot moment baix supervisió mèdica qualificada i atés durant el procés per personal d'infermeria.

Has de donar sang:

  • Si tens entre 18 i 65 anys i peses més de 50 quilos.
  • Encara que hages patit hepatitis abans dels 12 anys.
  • Encara que no estigues en dejú.
  • Encara que tingues el colesterol elevat.
  • Encara que prengues algun dels medicaments més freqüents.
  • Pots donar fins a 3 vegades a l'any si eres dona i fins a 4 si eres home.

Es deu realitzar un qüestionari previ a la donació:
El primer pas per a valorar si és convenient realitzar una donació de sang és contestar un qüestionari orientat a detectar qualsevol possible factor de risc. Les preguntes d'este document vénen determinades per llei i el seu objectiu és vetlar per la seguretat del donant i del futur receptor.

No obstant això, en cap cas una resposta afirmativa al qüestionari invalidarà directament una donació de sang. El metge responsable de l'extracció és qui decidirà, en última instància, si esta deu o no realitzar-se.

Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana a Alacant: 96 565 81 12.
http://www.centro-transfusion.sant.gva.es