Dimecres 17 de juny de 2019

"RECICLATGE DE FORMACIÓ BÀSICA EN MANIPULACIÓ D'ALIMENTS I GESTIÓ D'AL·LÈRGENS"

CURS DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA A ONIL RECICLATGE DE FORMACIÓ BÀSICA EN MANIPULACIÓ D'ALIMENTS I GESTIÓ D'ALÉGENOS

CdT Interior en col·laboració amb l'Ajuntament d'Onil

 

Data: 17 de juny de 2019.

Horari: 16:30 a 20:30 hores.

Lloc: Casa de Cultura Eusebio Sempere, Av. de la Constitució 21

Informació: 965 93 85 51 / 965 56 53 65

 

 

Dirigit a: Treballadors/as en actiu y/o fixos discontinus del sector turístic i que desenrotlle la seua activitat professional en la cuina i en la sala.

Objectiu: Aconseguir un nivell de formació sanitària en els participants que possibilite unes correctes pràctiques d'higiene i manipulació d'aliments i contribuïsca a protegir la salut i seguretat dels consumidors.

 

 

Contingut:

- Contaminació microbiològica i malaltia d'origen alimentari. Principals malalties alimentàries. Principals mesures higièniques per a aconseguir bones pràctiques.

- Matèries primeres. Principals procediments de conservació d'aliments (Físicos/químicos) Condicions que han de reunir les matèries primeres i aliments. Manipulació higiènica de matèries primeres (recepció, emmagatzemament, condicionament) . Bones pràctiques de fabricación/procesado de matèries primeres. Condicions d'emmagatzemament i conservació de les matèries primeres.

- Higiene del procés de menjars. Consideracions generals.

- Higiene de les instal·lacions i Sistemes d'autocontrol.

- Al·lèrgies alimentàries

- Diferència entre al·lèrgia alimentària i intolerància alimentària.

- Ingredients i substàncies que causen al·lèrgies alimentàries

- Al·lèrgens alimentaris de declaració obligatòria

- Causes més comunes d'intoleràncies alimentàries - Formes de facilitar la informació sobre al·lèrgens al consumidor

 

 

REQUISITS D'ADMISSIÓ:

1.- Les sol·licituds hauran de formalitzar-se a través app Centros de Turismo; en el seu mòbil o bé, en www.cdt.gva.es, entrant en SECRETÀRIA VIRTUAL per a omplir les seues dades i adjuntar el D.N.I. o N.I.E., i l'última última nòmina o autònom actualitzat.

2.- El curs es podrà anul·lar, si no es completa el nombre de places establides.

3.- Les places són limitades. Les dates i horaris del curs poden patir variacions. En este cas es comunicaran via correu electrònic, a tots els inscrits.

4.- Els criteris específics d'admissió de participants i proves de selecció es poden consultar en l'app mòbil o en www.cdt.gva.es

5.- Els participants hauran de comprovar que han sigut admesos a un curs abans del seu inici, via web, correu-e o per telèfon. La preinscripció a un curs no suposa la seua admissió al mateix.

6.- Per a rebre el diploma del curs, s'haurà de tindre una assistència mínima del 75 % i superar les proves que demostren l'aprofitament del mateix. La matrícula és gratuïta i està cofinançada pel Fons Social Europeu i la Generalitat Valenciana.

7.- En cas de no arribar al mínim d'admesos es cancel·larà el curs.

8.- Si no justifica la no assistència al curs, no podrà fer un altre en el semestre.

9.- Per a poder ser SELECCIONAT en els cursos ha de contestar del mail de PRESELECCIONAT.